ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.7

โปรแกรม Adobe Flash Player 11.7 เป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการแสดงผลของกราฟฟิก หลายๆ ท่ายเคยสงสัยไหมครับว่า หลายครั้งที่เราดูวิดีโอ เล่นอินเตอร์เน็ตที่ต้องดาวน์โหลดภาพเยอะๆ คอมพิวเตอร์มักจะช้าตามลงไปด้วย บางเราจะเล่นเกมส์แฟลชบนเว็บก็ไม่สามรถเล่นได้ นั่นก็เพราะว่าการแสดงผลของหลายๆ ท่านยังไม่สมบูรณืเท่าที่ควรครับ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash Player 11.7 ไปช่วยในการแสดงผล ภาพเคลื่อนไหว แฟลช หรือกราฟฟิกต่างๆ  การแสดงผลถึงจะมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยโปรแกรมนี้จะถูกติดตั้งเป็นส่วนเสริมของเว็บบราวเซอร์อื่นๆ เช่น IE , Google Chrome , Firefox เป็นต้น

 

รายละเอียดโปรแกรม Adobe Flash Player 11.7

Flash Player 11 is a lightweight, highly expressive client runtime that delivers powerful and consistent user experiences across major operating systems, browsers, mobile phones, and devices. Adobe Flash Player software is a cross-platform browser plug-in that delivers breakthrough web experiences and is installed on more than 98% of Internet-connected desktops. Adobe Flash Player 11 explores a new architecture for high-performance 2D or 3D GPU hardware accelerated graphics rendering by Adobe, which provides low-level Stage3D APIs for advanced rendering in apps and gives framework developers classes of interactive experiences. Flash Player is optimized for high performance on mobile screens and designed to take advantage of native device capabilities, enabling richer, and more immerse user experiences.

Download : Adobe Flash Player 11.7

บอกเพื่อนๆ ให้รู้จักโปรแกรมนี้